ขนหัวหน่าว ขนเพชร

ว่าด้วยเรื่อง “ขนหัวหน่าว” ซึ่งหลายๆ สื่อ หลายๆ คนจะเรียกว่า “ขนเพชร” แต่ผู้ที่อยู่ในถิ่นภาคเหนือตอนบน